Category Archives: Legal

Eiendomsmegler 1 – Styr unna!

En horrorhistorie om kundeservice i Eiendomsmegler 1 Moss: 

4. januar 2011 engasjerte jeg Eiendomsmegler 1 Moss som megler for salg av min leilighet i Storgaten 8 i Moss; et investeringsobjekt jeg hadde kjøpt et år tidligere. Jeg var blitt anbefalt Eiendomsmegler 1 Moss av min bank i Oslo og var i god tro med tanke på meglerens kvalifikasjoner og personlige egnethet. Dessverre merket jeg fort at dette ikke var tilfelle…

Gjentatte purringer

I forbindelse med at leiligheten ble publisert på Finn.no satte megleren fra Eiendomsmegler 1 Moss opp en visning. I etterkant av denne ba jeg 20. februar per e-post om at det ble arrangert flere visninger – og hvordan visningen hadde gått. E-posten ble ikke besvart og 1. mars (Ti dager senere!) må jeg nok en gang purre ansvarlig megler. Jeg hadde altså ikke hørt noe fra megleren på ti dager. Megleren fra Eiendomsmegler 1 Moss svarer denne gang umiddelbart, opplyser at det skal være fellesvisning torsdag 3. mars og at han skal sende rapport i etterkant. Dette skjer ikke og 6. mars (Fem dager senere!) purrer undertegnede igjen om det har vært noen respons. Denne gangen svarer megleren umiddelbart.

Flere ganger senere i prosessen opplevde jeg måtte purre, og så purre igjen. Er dette normal meglerskikk blant meglere hos Eiendomsmegler 1 Moss?

Misvisende informasjon

Den 24. mars etterspør jeg en visning søndag 27. mars. Jeg får da opplyst følgende fra den ansvarlige megleren hos Eiendomsmegler 1 Moss:

“Helgevisning har ikke vært klar praksis i Moss på mange år selv om det er sporadiske visninger på utvalgte objekter i vinterhalvåret. (…) Helgene er ikke like aktuelle som visningsdager lenger hvis man ser bort fra Oslo som har trøkk 7 dager i uken. Det er privatvisninger og ettermiddagsvisninger som har vist seg å gi best besøk i Moss”.

Dette er stikk i strid med hva som faktisk er praksis i Moss. En kontroll på Finn.no 25. mars 2011 viste at hele 53% av alle leilighetene (25 ut av 47 totalt) som var til salgs i Moss på det aktuelle tidspunktet hadde visning på søndag. Ikke akkurat “uklar praksis”.

25 av 47 leiligheter har visning på søndag. "Ikke klar praksis", i følge Eiendomsmegler1 Moss.
25 av 47 leiligheter har visning på søndag. “Ikke klar praksis”, i følge min megler.

Manglende respons fra Eiendomsmegler 1

Nå begynner jeg virkelig å få nok av Eiendomsmegler 1 Moss, men det er mer i vente:

11. mai 2011 avtaler jeg og megleren en ny visning. Først dagen etterpå får undertegnede beskjed om at megleren aldri møtte til visningen; og at det heller ikke ble satt inn noen erstatter i form av en annen megler. Hvor lang tid tar det å sende sin oppdragsgiver en SMS om at man dessverre ikke rekker dagens visning; slik at han eventuelt kan møte opp i leiligheten selv?

Heldigvis skjer det noe 9. mai 2011: Det kommer inn et bud på leiligheten! Jeg blir opplyst om budet per telefon, men fordi det er for lavt, så avslår jeg budet – og dagen etter ber jeg istedenfor om at megleren gir den potensielle kjøperen et motbud:

“Hvis ikke den potensielle kjøperen har funnet seg noe, skal vi kanskje foreslå å møtes på halvveien hva bud angår? Dersom vi får en rask avgjørelse på dette nå, så får jeg heller bare akseptere et lavere bud enn jeg hadde ønsket.” 

Megleren bekrefter at han skal høre med den potensielle kjøperen, men jeg hører aldri tilbake fra megleren – selv etter gjentatte purringer.

Etterspill

Hele salgsprosessen av Storgaten 8 i regi av Eiendomsmegler1 Moss var preget av uryddighet, glemsel, gjentatte purringer og misvisende råd. 6 måneder etter at oppdraget ble påbegynt velger jeg derfor å engasjere en annen megler – og kort tid senere er leiligheten solgt. Endelig.

Man skulle kanskje tro at Eiendomsmegler1 Moss lyttet til misfornøyde kunder og beklaget situasjonen – men Eiendomsmegler1 Moss ønsker istedenfor å heve fullt honorar (cirka 16.000 kr) for et mislykket, slurvete og uryddig eiendomssalg. Til tross for at jeg fremsatte et minnelig tilbud for en mislykket salgsjobb, så velger de istedenfor å kreve fullt oppgjør – og vil møtes i Forliksrådet neste uke.

Eiendomsmegler 1 Moss: Kundeservice – Mosse-style.

PS: For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at Eiendomsmegler 1 Moss ved Håkon Fossvik i møte i dag (19. september 2012) omtalte den ovenforstående teksten som “løgn”. Det er derfor naturlig å tro at de har en annen versjon av saken. Det er verdt å minne om at det alltid er to sider av en sak; og at dette er kun min fremstilling og erindring av omstendighetene.

Tagget med: Eiendomsmegler 1, Eiendomsmegler1, Moss, megler, Eiendomsmegler 1 Moss, mekler

Threatened with lawsuit by Bethesda; This was my reply

Back in december of 2011, I set up a fansite dedicated to Fallout and Fallout art. Specifically, it contained several high-resolution Fallout-style posters, clearly inspired by the in-game posters of Fallout 3 and Fallout: New Vegas.

I’m a huge Fallout-fan, so I went to all this work primarily to decorate my own apartment. However, after the 10-20 hours I spent making the posters, I thought: Hey, why don’t I share these posters with the other Fallout-fans out there?

That being said, I bought the domain name Fallout-posters.com and uploaded the high-resolution Fallout-posters to the page – offering them free to download for the Fallout-community. I also threw in some nice Fallout-vectors. All this was done out of pure “fandom”; I didn’t even include ads on the website.

Now, the original post got quite a bit of attention on Reddit, Stumbleupon and similar sites, and during the first few days, I got more than 100.000 unique visitors to the site. My host actually mailed me personally and forced me to move the site to a bigger server (which I paid had to pay extra for).

So far, so good. I made some free posters, set up a quick one-page site and leaned back to enjoy the fact that I was helping Fallout-fans around the globe.

But suddenly, after a few weeks, I got an email: What’s this in my inbox? A legal letter from the global law firm DLA Piper on behalf of Bethesda?

READ THE FULL LETTER FROM DLA PIPER BELOW:

Now, I’m not out looking for trouble. I set up the website out of pure “fandom”, and the last thing I wanted – or expected – was to be threatened with a lawsuit by Bethesda. What pisses me off isn’t the fact that they’re looking out for their trademark – as they have every right to do so. What I’m pissed about are large companies abusing their monetary power, hiring global law firms to go after a fan online, immediately threating with a lawsuit.

Had they had the slighest bit of PR-savyness, they would have shot me a quick personal mail asking me to remove the (supposed) infringing content – and preferrably sent me some nice Fallout-swag as a nice gesture (yes, I am that corrupt).

But no, they had to bring DLA Piper into the picture. You know what? I’m tired of behaviour like that. I’m tired of intellectual rights holders – be it RIAA, MPAA or in this case Bethesda – going after little guys like myself and threatening them into obedience. Some people doesn’t have the intellectual capacity or money to fight their cause, so they just fold after receiving a letter like that. But just because you can’t afford to fight, doesn’t mean your oponent is right.

So I decided to respond.

READ MY FULL REPLY TO DLA PIPER AND BETHESDA BELOW: 

So far, I haven’t heard back from DLA Piper and Bethesda – but if I do, I’ll be sure to let you know. In the mean time: Here’s to the little guys!